Stansning

Vår flexibilitet och kompetens inom stansning är hög och vår maskinpark erbjuder kostnadseffektiva lösningar för såväl korta som långa serier.
Vår fullutrustade Finnpower SG 6 med plåthantering installerad 2007 är mycket effektiv och väl lämpad för långa serier.

Max plåtstorlek 1500×3000
Max plåttjocklek 4mm