Lackering

Anläggningen är mycket flexibel och kostnadseffektiv vid såväl stora som små och medelstora serier. Flexibiliteten är hög då vi kan lackera både manuellt samt i automatbox och vi klarar detaljdimensioner på upp till 3000 mm x 1500 mm x 700 mm.

Med vår effektiva och flexibla anläggning för pulverlackering kan vi erbjuda kostnadseffektiv pulverlackering till korta leveranstider oavsett seriestorlek. Anpassad avancerad maskering eller extremt höga krav på kvalitet är utmaningar vi välkomnar och tar oss an med hjälp av erfarenhet och glädje. Anläggningen är utrustad med färgkök och färgåtervinning så snabba kulörbyten och hög verkningsgrad är en naturlig del av vår vardag.