Konstruktion

Tidigt är vi tillsammans med kunden delaktiga i idé- och designfasen där vi gemensamt specificerar krav och användningsområden. Vi kan bistå med allt från enkla skisser till kompletta tillverkningsritningar i 3D.

Vår erfarenhet av tunnplåtsbearbetning och dess olika tillverkningsmetoder gör att vi tillsammans med kunden ofta kan förkorta tiden från idé och produktion till lansering på marknaden. Närheten till produktionen och den egna prototyp-tillverkningen medför att våra produkt-tekniker har stor kunskap om olika produktionssteg. Detta innebär att ”Design for manufacturing” är en av våra stora styrkor.