AnVa Tubes & Components – ett bolag inom AnVa-gruppen – är verksamt som legoleverantör av komponenter till bland annat Automotive-, gruv- och verkstadsindustrierna samt grossist av stålrör och stång.

Den 21/12 2016 förvärvar AnVa Tubes & Components en industrigrupp från Binar. Förvärvet omfattar fem bolag: Arion Sweden, KSG Verkstad, Titech Systems, Rostfritt & Smide samt Binar Protect (Tyskland).

Med dessa förvärv breddar AnVa-gruppen sin verksamhet till att innefatta avancerad plåtbearbetning (laserskärning, svetsning, bockning) samt egna produkter inom anläggningsbranschen (FS-skopan), maskin-/robotskydd med kringutrustning, butiksinredning mm.

”Dessa förvärv ligger helt i linje med AnVa-gruppens önskan att växa tillsammans med duktiga människor och framgångsrika kunder. Vi i AnVa-gruppen brinner för att bidra till svensk verkstadsindustris utveckling”, säger Per Andersson, VD AnVa Tubes & Components.

”Detta är för oss en strategisk och industriellt bra affär. Våra verkstadsbolag får en framtid i en industrigrupp som tydligt fokuserar på verkstadsindustri och Binar frigör kapital för ytterligare satsningar inom våra två övriga divisioner, First Responder Technology och Industrial Solutions”, säger Binars koncernchef Ingemar Pettersson.

AnVa-gruppen

AnVa bidrar till våra kunders konkurrenskraft genom pålitliga leveranser av komponenter i hög kvalitet. Med en total omsättning om ca 600 miljoner kronor och 335 anställda har vi musklerna att kunna erbjuda kompletta helhetslösningar och smala specialistkunskaper – från det stora till det lilla.

Binarkoncernen

Binarkoncernen utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Verksamheten bedrivs inom två huvudområden: First Responder Technology och Industrial Solutions. Gruppen omsätter ca 650 MSEK och har ca 350 anställda verksamma i Sverige, Tyskland, Frankrike och Finland.

För ytterligare information kontakta:

Per Andersson, VD AnVa Tubes & Components, telefon 016 5419105

Ingemar Pettersson Koncerchef Binar, telefon 070 5403413